Φοροτεχνικό & Λογιστικό Γραφείο

Γ. Νασιώκας & Συνεργάτες

Το φοροτεχνικό & λογιστικό γραφείο Γ. ΝΑΣΙΩΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διανύει μία πορεία 20 ετών στο χώρο των λογιστικών υπηρεσιών. Έχοντας άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ Τάξης με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα παρέχουμε λύσεις σε κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη.

Η συνεχής επιμόρφωση σε συνδυασμό με την εμπειρία, τον επαγγελματισμό, την εχεμύθεια και ιδίως την προσωπική επαφή, εξασφαλίζουν το κύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας με πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ανταποκρινόμαστε με πλήρη επιτυχία σε όλο το φάσμα των λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών.

Φοροτεχνικό γραφείο, λογιστικό γραφείο Αθήνα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο λογιστικό γραφείο μας φροντίζουμε την έγκαιρη διεκπεραίωση των λογιστικών σας υποχρεώσεων.

Εταιρείες - Νομικά πρόσωπα - Λογιστικό γραφείο

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας να προτείνουμε λύσεις για τα φορολογικά σας θέματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ελεύθεροι επαγγελματίες - λογιστικό γραφείο

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Προσφέρουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα - λογιστικές υπηρεσίες

ΙΔΙΩΤΕΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Για εμάς ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός, προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα / άΡΘΡΑ

Φοροτεχνικά και λογιστικά νέα και άρθρα, οικονομική επικαιρότητα, συχνε΄ς ερωτήσεις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Υπηρεσίες

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων εταιρειών

Μισθοδοσία, εργατικά, ΑΠΔ, ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ

Δηλώσεις ΦΠΑ, VIES, ΦΜΥ, ΜΥΦ

Συστάσεις, μεταβολές, λύσεις εταιρειών

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Δηλώσεις αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων

Παρακολούθηση ταμειακών ροών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων

Υπηρεσίες

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων

Δηλώσεις ΦΠΑ, VIES, ΦΜΥ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ

Συστάσεις, μεταβολές, λύσεις εταιρειών

Μισθοδοσία, εργατικά ΑΠΔ, ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ

Ενάρξεις, μεταβολές επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων

Οικονομικά αποτελέσματα ανά τρίμηνο

Υπηρεσίες

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Ε1

Δηλώσεις περιουσιολογίου Ε9

Ρυθμίσεις οφειλών

Δηλώσεις πόθεν έσχες

Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων

Έκδοση ΕΝΦΙΑ – πιστοποιητικά

Μισθωτήρια συμβόλαια

Αιτήσεις επιδομάτων Α21

Παράβολα δημόσιων υπηρεσιών

Έκδοση κλειδαρίθμου