Προϋπόθεση για την έκπτωση του ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, είναι η καταχώρηση της πράξης στα τηρούμενα βιβλία με την πίστωση του αναλογούν ΦΠΑ στον οικείο λογαριασμό και η εμφάνιση της αξίας στη δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου στη χρέωση και πίστωση.

You are here: