Η φορολόγηση των σκύλων ( 1899 ) – Νόμος ΒΦΟΘ’ « περί φορολογίας των ζώων ».

You are here: