MyDATA: Τι ισχύει για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

1.1 Ο χρόνος διαβίβασης των παραστατικών εξαρτάται από το κανάλι διαβίβασης που θα επιλεγεί, όπως συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω:

Εμπορικό/ λογιστικό πρόγραμμα (ERP) – Σε πραγματικό χρόνο

Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Σε πραγματικό χρόνο

Στοιχεία λιανικής με ΦΗΜ/ ΦΤΜ – Αναλυτικά ή συγκεντρωτικά όπως η Α.1171/2021 ορίζει

Στοιχεία λιανικής χωρίς ΦΗΜ/ ΦΤΜ – Μέχρι την 5η ημέρα από την έκδοση

Στις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις myDATΑ –  επιχειρησιακά θέματα  αναφέρεται:

«Για το έτος 2021 επιβάλλονται πρόστιμα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο;

Όχι για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως μόνιμη και κανονική διαδικασία διαβίβασης αλλά ως περίοδος ανοχής, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και τελικής διαβίβασης με ένταση στα έσοδα.

 

Ο Λογιστής μπορεί να διαβιβάζει όλα τα έσοδα των πελατών του έως τις 20 του επόμενου μήνα από την έκδοση εκάστου παραστατικού;

Ναι αλλά μόνο για την περίοδο ανοχής και όχι υποχρεωτικά. Από τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου των κυρώσεων και μετά ο Λογιστής έχει την υποχρέωση για τη διαβίβαση μόνο των εξόδων που λαμβάνει από Τύπους Παραστατικών της Κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής, της Κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής και της Κατηγορίας Γ Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων Εξόδων, βάσει των ορίων που προβλέπονται στην Α.1138/2020. Σχετικά με τα έσοδα δύναται να διαβιβάζει μόνο τα έσοδα των Επιχειρήσεων που έχουν τα όρια της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης. Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται οι Επιχειρήσεις να διαβιβάζουν ανεξαρτήτως ορίου τα έσοδα τους με ηλεκτρονικό μέσο (Πάροχος, ERP, Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ, ΦΗΜ για συναλλαγές λιανικής) και οι Λογιστές μόνο τα Έξοδα και τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.».

Αναλυτικά, παραθέτουμε τις σχετικές λεπτομέρειες:

1.2 Στην παρ. 6 του άρθρου 4 της Α.1138/2020 ορίζεται:
«Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου.

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές.

ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.».

1.3 Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Α.1138/2020 ορίζεται:

«1. Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 4.

β) Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4. Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν.

Ειδικά στην περίπτωση διαβίβασης εσόδων που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά σε διενεργούμενη λογιστική εγγραφή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.

γα) …….

γβ) ………

Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.

2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. του παρόντος άρθρου.

Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.».

1.4 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο γενικός κανόνας διαβίβασης είναι ότι ο χρόνος διαβίβασης εξαρτάται από το κανάλι διαβίβασης που θα επιλέξει η κάθε οντότητα. Στην περίπτωση που κάποια οντότητα πληροί τα κριτήρια και επιλέξει τη διαβίβαση μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης, μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα παραστατικά. Με τα λοιπά κανάλια διαβίβασης η διαβίβαση γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Επισημαίνουμε ότι για την περίοδο ανοχής, οι οντότητες που πληρούν τα κριτήρια διαβίβασης στην ειδική φόρμα καταχώρισης, δύναται να διαβιβάζουν τα δεδομένα μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα παραστατικά και στην περίπτωση που επιλέξουν διαφορετικό κανάλι διαβίβασης π.χ. μέσω ERP.

Πηγή : e-forologia

www.nglogic.gr

Γ. Nασιώκας  & Συνεργάτες

Λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο

Παπαδιαμαντοπούλου 68 Ζωγράφου – Αθήνα

Τηλ. 2107779009

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print